Пројекат:5Реконструкција школског дворишта и изградња спортских терена и атлетске стазе

Средствима Владе Републике Србије извршена је комплетна замјена дотрајалих бетонских плоча у дворишту школе. Асфалтиране су стазе, постављени су тобогани за малу дјецу, постављене клупе у дворишту школе и урађена комплета расвјета у дворишу и око школских терена.

Изграђен је кошаркашки терен,постављени кошеви, терен за одбојку, постављена мрежа и урађена атлетска стаза око терена за мали фудбал и кошаркашког терена. Такође, око свих спортских терена постављене су заштитне ограде.

Постављена је клупа дужине 25 m између терена за кошарку и терена за мали фудбал.

Пројекат:4 – Санација крова на фискултурној сали и изградња надстрешнице за дрва

Средствима Владе Републике Србије саниран је кров на фискултурној сали и на тај начин онемогућено је прокишњавање и спријечено пропадање паркета.

Такође, због велике количине огревног дрвета који се набавља и недостатка простора за квалитетно складиштење, изграђена је надстрешница испод које се може складиштити одређена количина огревног дрвета.

Пројекат: 3 – Постављање надзорних камера у дворишту Школе

Средствима Владе Републике Србије постављен је видео надзор у дворишту школе, чиме је повећана безбједност ученика, а самим тим и спријечено уништавање школске имовине. Уградњом камера, покривено је цјелокупно двориште, сви прилази школи, школски терени.

Пројекат: 2 – Санација и реконструкција вишенамјенске сале

Средствима Владе Републике Србије  реконструисана је вишенамјенска сала, која је претворена у једну савремену мултифункционалну салу, у којој ће се моћи реализовани приредбе ( постављена бина, звучни и свјетлосни ефекти) и покретним хармоника вратима раздвојен  продужени боравак ученика.Уградњом ових врата створена је могућност за коришћење комплетног простора за приредбе са већим бројем гледалаца.

Извршена је замјена кровне лантерне на вишенамјенској сали.

Изграђена је сцена – подијум за потребе реализације школских приредби. Сцена је висине 75cm, са приступним степеницама са обе стране, са свом потребном техником за функционисање (нове инсталације за расвјету и озвучење…).

Извршено је брушење и лакирање паркета у сали за физичко васпитање, јер је исти био трајно оштећен.

Пројекат: 1 – Санација и реконструкција мокрих чворова у „Малој школи“

Школску 2019/2020.годину започели смо са потпуно реконструисаним мокрим чворовима у „Малој школи“, у којој наставу похађају ученици од 1-5.разреда. Извршена замјена дотрајалих доводних водоводних цијеви до Школе.  Потпуно је извршена реконструкција мокрих чворова,односно санирана су четири WC-а (постављене нове WC шоље, уграђене нове кабине, урађена керамика, постављени умиваоници и огледала). Средства у износу од 30.000 КМ су обезбијеђена донацијом из Кабинета предсједника Републике Српске и Агенције за развој града „Преда“.