> ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА <

> ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА <

> ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА <

Припремна настава за првачиће

Министарство просвјете и културе донијело је одлуку да ће бити организована припремна настава за дјецу у години пред полазак у школу. Настава се реализује кроз три групе: у централној школи у 2 групе са почетком у 14.30 часова и у подручном одјељењу Горњи Орловци са почетком у 11 часова. Припремни програм траје до 31. маја 2022. године.

> ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА <

Упис првачића

Пријава дјеце која ће похађати предшколски програм

У складу са дописом Министарства просвјете и културе РС, у којем нас обавјештава да и ове школске године планира подржати Програм за дјецу у години пред полазак у школу, а који ће се реализовати у периоду од 01.03. – 31.05.2021.године, неопходно је извршити пријаву дјеце која ће похађати предшколски програм.

У центарлном објекту Школе планирано је да предшколским програмом буде обухваћено  40 дјеце предшколског узраста, распоређених у двије групе ( I група – 20 дјеце,   II група- 20 дјеце).

У подручној школи у Горњим Орловцима планирана је организација Програма за једну групу, до 20 дјеце.

Пријаву дјеце родитељи могу извршити сваким радним даном у времену од 7,30 – 14,00 часова, на портирници Школе.

Пријава треба да садржи име и презиме дјетета, име родитеља, ЈМБГ и број телефона родитеља.

Рок за пријаву дјеце је 26.10.2020.године.

> ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА <

Обавјештење за родитеље дјеце дорасле за упис у први разред:

 

ПРИЈАВЕ ЗА ПРОЈЕКАТ „СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЈЕЦЕ РС“ ДО 17. МАРТА (информације на линку):

Prijave za projekat “Socijalizacija djece RS“ do 17. marta

ДРУГА СЈЕДНИЦА САВЈЕТА РОДИТЕЉА

Сједница Савјета родитеља ће се одржати у уторак, 18.02.2020.године, са почетком рада у 17.00 часова. Сједница ће се одржати у просторији школе.

Дневни ред:

1. Реализација закључака са претходног састанка.

2. Разматрање и усвајање анализе успјеха ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта:

– извјештај о реализацији ПИР-а директора, помоћника директора и педагога,

– извјештај о стању педагошке документације.

3.Извјештај о реализацији ГПРШ-а на крају првог полугодишта школске 2019/2020. године.

4. Остала питања.

ПЛАН СИСТЕМАТСКИХ ПРЕГЛЕДА ЗА УПИС ДЈЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У 2020/2021. ГОДИНИ

СЈЕДНИЦА САВЈЕТА РОДИТЕЉА

Сједница Савјета родитеља ће се одржати у понедјељак, 18.11.2019.године, са почетком рада у 17.30 часова. Сједница ће се одржати у просторији школе.

Дневни ред:

1. Реализација закључака са претходног састанка.

2. Разматрање и усвајање реализације Годишњег програма рада на средини првог полугодишта школске 2019/2020.године, закључно са 29.10.2019.године.

3. Разматрање и давање мишљења о Плану и програму:

– Екскурзије ученика осмог разреда,

– Школе у природи ученика четвртог и петог разреда,

– Једнодневних излета за ученике од првог до осмог разреда.

4. Остала питања.

 

СЈЕДНИЦА САВЈЕТА РОДИТЕЉА

Сједница Савјета родитеља ће се одржати у уторак, 01. октобра 2019. године, са почетком у 17.55h, у просторији школе.