Наша школа изграђена је давне 1935. године и тада је носила име ˝Државна Народна школа Петар Кочић˝. Од свог оснивања до данас, Школа је често мијењала назив: ˝Државна Народна школа Петар Кочић˝ (1935-1945), ˝III Народна Основна школа Приједор округ Бања Лука˝ (1945-1959), Основна школа ˝Миле Рајлић˝ (1959-1992). Почетком школске 1992/1993. године школа је добила име које и носи данас, ЈУ Основна школа ˝Петар Кочић˝.
Уз велике напоре и залагање, на задовољство ученика, родитеља и радника школе, дочекали смо завршетак нове школске зграде, у окробру 1998. године. У новој згради, одлуком Министарства просвјете и културе РС, наша школа је била проглашена за експерименталну школу, са задатком да примјењује интерактивне методе у настави, користећи савремена наставна средства и тако допринесе осавремењавању наставне праксе.
Добре вриједности наше традиционалне школе смо сачували, a њене предности користимо за напредак у систему образовања.
Данас Основна школа „Петар Кочић“ обухвата једну деветоразредну школу, те три подручне школе у Горњој Пухарској, Горњем Јеловцу и Горњим Орловцима. Настава у централној школи изводи се у двије смјене, а у подручним школама у једној смјени. Поред одјељења редовне наставе, у школи успјешно ради и одјељење продуженог боравка за ученике од првог до трећег разреда. У нашој школи дјелује и рад секција у којима је укључено преко стотину ученика, а неки ученици су укључени истовремено у двије или више секција. Рад тих секција се види на културним манифестацијама и приредбама које школа организује, a на којима присуствују родитељи, наставно и ваннаставно особље и драги нам гости. Такође је велик број ученика укључен у додатну наставу из разних предмета, што опет доводи до изузетно запажених резултата на такмичењима ученика.